Peter Foden

Unlocking the Codes of the Past

May I help you?

Gaf i eich helpu chi? 

  • Archival research in archives in Wales, The Marches, and London
  • Chwilio yn Archifdai yngh Ynghymru, yn Y Gororau, neu yn Llundain

  • House and landscape histories
  • Hanesoedd tai a thirweddau

  • Family histories
  • Hanesoedd teuluoedd

  • Transcribing and translating handwritten historical documents (Latin to English)
  • Adysgrifo a chyfieithu llawysgrifau a seirograffau (Lladin-Saesneg)

Peter researching slate memorial inscriptions in St David's church, Llanthony, Monmouthshire, Wales